خدمات بازرگانی و تدارکات کالا

معاونت بازرگانی و توسعه (امور بازرگانی و تدارکات کالا) شرکت پارس حساس در جهت تحقق اهداف شرکت به شرح زیر، فعالیت می‌نماید:

۱- متمرکز کردن کلیه فعالیتهای بازرگانی سازمان بگونه‌ای که ارتباط کارفرمایان و مشتریان سازمان در یک چارچوب مشخص و از یک کانال ارتباطی واحد صورت پذیرد

۲- جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و سایر ذینفعان سازمان از طریق کوتاه نمودن مسیر ارتباط با ایشان

معاونت بازرگانی و توسعه، فعالیت های خود را از طریق بخشهای زیر، به مشتریان درون و یا برون سازمانی خود ارائه می‌نماید:

الف- بخش بازاریابی

انجام فعالیتهای بازاریابی داخلی، خارجی و توسعه خدمات در این بخش متمرکز گردیده است.

ب- بخش تنظیم پیشنهادات و عقد قراردادها

انجام امور مناقصات، تنظیم پیشنهادات فنی و بازرگانی، برآورد مالی و عقد قراردادها از عمده وظایف این بخش می باشد.

ج- بخش خدمات مشتریان

سنجش میزان رضایت مشتریان و کارفرمایان از وظایف این بخش می باشد. در این خصوص، جهت آگاهی از وضعیت رضایت مشتریان و کارفرمایان، رفع نارضایتیها و رسیدگی به شکایات گزارش شده از بازخورد نظرات آنان در جهت بهبود عملکرد بخشهای مختلف سازمان استفاده میگردد.

د – بخش تدارکات و فروش کالا

هدف اصلی بخش تدارکات و فروش ، تهیه به موقع و با کیفیت کالا و تجهیزات و خدمات برای پروژه های مختلف سازمان و بطور مستقیم جهت کارفرماها می باشد .

بخش تدارکات و فروش کالای شرکت پارس حساس با اتکا به تجربیات کسب شده در طول بیش از بیست و پنج سال ارتباط مؤثر با مشتریان و کارفرمایان و با همکاری شرکتهای داخلی و خارجی و استفاده از امکانات موجود در دفاتر خارج از کشور و همچنین برخورداری از دانش کافی در زمینه شناخت بازارهای داخلی و خارجی، قابلیت تأمین کلیه اقلام و تجهیزات مرتبط با سیستمهای کنترل، برق، ابزاردقیق و میترینگ را دارا می‌باشد. مشتریان محترم می‌توانند به دلخواه هزینه تأمین کالا و تجهیزات درخواستی را با ارزهای خارجی و یا بصورت ریالی پرداخت نمایند.

بخش تدارکات و فروش کالا علاوه بر تأمین کالا و تجهیزات توانایی مدیریت تدارکات ( Procurement Management ) پروژه‌ها را بصورت جامع و یکپارچه به شرح زیر دارا میباشد:

– برنامه ریزی سفارشات

– ارزیابی فنی و بازرگانی سازندگان / تأمین کنندگان کالا

– برآورد و کنترل مواد مصرفی

– تهیه درخواست‌های خرید

– بررسی فنی – بازرگانی پیشنهادات سازندگان / تأمین کنندگان کالا

– تهیه سفارشات خرید

– پیگیری سفارشات

– مدیریت بازرسی

– مدیریت بیمه، حمل و نقل، امورگمرکی و ترخیص

ضمناً هر یک از خدمات تدارکاتی (Procurement Services) فوق به صورت منفرد نیز در صورت درخواست مشتریان قابل ارائه می باشد.