درخواست استخدام

همکاری

مشخصات فردی

وضعیت تأهل(ضروری)
خدمت وظیفه عمومی(ضروری)
انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, doc, docx, حداکثر اندازه فایل: 3 MB.

سوابق تحصیلی بالاتر از دیپلم

لیست سوابق تحصیلی(ضروری)
موسسه آموزشی
شهرستان
از تاریخ
تا تاریخ
رشته تحصیلی
نوع مدرک
معدل
 

زبان های خارجی

زبان انگلیسی

دوره های آموزشی حرفه ای، تخصصی و زبان خارجی

دوره های آموزشی و مدارک حرفه ای و تخصصی
عنوان دوره
موسسه
مدت دوره
از تاریخ
تا تاریخ
 

میزان آشنایی با نرم افزارهای عمومی

Word
Access
Powerpoint
Excel
Outlook
Autocad
Internet
Visio

سوابق شغلی

آیا در حال حاضر مشغول به کارهستید؟(ضروری)
مشخصات کامل سازمان ها که تاکنون کار کرده اید یا مشغول به کار هستید (از حال به گذشته)(ضروری)
نام شرکت / موسسه
از تاریخ (ماه /سال)
تا تاریخ (ماه /سال)
آخرین سمت
سابقه پرداخت بیمه (دارد/ندارد)
گواهی سابقه کار (دارد/ندارد)
میزان حقوق دریافتی
علت ترک خدمت
 

معرفان (مشخصات کامل سه نفر را به عنوان معرف ذکر نمایید)
نام و نام خانوادگی
محل کار
پست سازمانی
نسبت فامیلی یا ارتباط
نشانی و شماره تلفن