خدمات مهندسی

امور مهندسی شرکت پارس حساس با بکارگیری کارشناسان مجرب و نیروهای کارآمد فنی به گونه ای سازماندهی شده که با استفاده از نرم افزارها و استانداردهای معتبر در زمینه طراحی و مهندسی برق، ابزار دقیق ، کنترل ، سیویل، سازه، فرآیند، مکانیک و لوله‌کشی صنعتی قادر به ارائه کلیه خدمات مهندسی پروژه ها خصوصاً درصنایع نفت ، گاز و پتروشیمی باشد. این امور با اتکاء به تجربه متخصصان خود ، قادر به اجرای پروژه های مهندسی به صورت Multi Discipline و همچنین نوسازی سیستم های کنترل ، برق و ابزاردقیق واحدهای فرآیندی در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی به صورت خاص و دیگر صنایع به صورت عام می‌باشد . علاوه بر موارد فوق الذکر شرکت پارس حساس درقالب توافقنامه ها وبا تشکیل کنسرسیوم با شرکتهای معتبر ، قابلیت ارائه خدمات جامع مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید به کارفرمایان محترم را دارا می‌باشد. بخشی از فعالیتهای این امور به شرح زیر می باشد :

۱- خدمات فنی و مهندسی ابزاردقیق و کنترل
– مطالعات امکان سنجی
– ارائه خدمات مهندسی پایه ، تفصیلی و خرید
– ارائه فلسفه تغییر سیستم کنترل ، برق و ابزاردقیق واحد تهیه مدارک مربوط به New Control System Architecture تکمیل ،‌ اصلاح ، به روزرسانی و نهائی نمودن نقشه های P & ID طراحی و تولید اسناد و مدارک مهندسی کنترل، برق و ابزاردقیق
– ارائه خدمات برآورد هزینه پروژه های اجرائی و نظارت بر اجرای آنها
– تهیه بخش فنی مربوط به اسناد مناقصه پروژه های ابزاردقیق
– تهیه گزارشات فنی
– طراحی و اضافه نمودن ارتباطات مورد نیاز Interlocks & Important Alarms‌ بین واحدها

۲-خدمات مهندسی برق
ارائه خدمات مهندسی پایه ، مهندسی تفصیلی و مهندسی خرید جهت سیستمها و تجهیزات برقی به شرح زیر :
– پستهای برق SUBSTATION
– مراکز کنترل موتور MOTOR CONTROL CENTER SYSTEM
– سیستم برق اضطراری EMERGENCY POWER SYSTEM
– سیستم برق DC POWER SUPPLIES
– سیستم برق بدون وقفه U.P.S.
– مهندسی کابل CABLE ENGINEERING
– توزیع برق POWER DISTRIBUTION
– حفاظت و کنترل CONTROL & PROTECTION
– سیستم روشنائی LIGHTING SYSTEM
– سیستم ارتینگ و حفاظت از صاعقه EARTHING & LIGHTNING PROTECTION
– سیستم حفاظت کاتودیک CATHODIC PROTECTION SYSTEM
– سیستم قطع ترتیبی بار LOAD SHEDDING
– سیستم تلفن TELEPHONE SYSTEM
– اینترکام وفراخوان INTERCOM & PAGING SYSTEM
– سیستم درک و اعلام حریق FIRE ALARM SYSTEM
– انجام خدمات بهینه‌سازی مصرف برق از طریق مدیریت مصرف، طراحی درایوهای الکتریکی، طراحی سیستمهای کنترل اتوماتیک
– انجام مطالعات شبکه (پخش بار، اتصال کوتاه و استارت موتورها)
– طبقه‌بندی مناطق خطر Hazardous Area Classification
– طراحی و اجرای سیستمهای اتوماسیون مانند PMS، PDCS و ….
– انجام MODIFICATION و اعمال تغییرات مورد نیاز در سیستمهای برقی

۳- خدمات مهندسی فرآیند
– ارائه خدمات مهندسی، تفصیلی و خرید در ارتباط با پروژه‌های فرآیندی
– تهیه مدارک مهندسی موردنیاز نظیر PFD، P&ID، UDD ،Heat & Matl. Balance و یا اصلاح و تکمیل مدارک موجود براساس نیازهای اعلام شده از طرف کارفرما
– ارائه خدمات مهندسی در رابطه با HAZOP & Risk Analysis، Cause & Effect و Process Description
– تهیه و به روز کردن لیستهای فرآیندی نظیر Line List، Equipment List و …
– تهیه و ارائه Data Sheet های فرآیندی تجهیزات و ادوات مختلف

۴-خدمات فنی و مهندسی لوله ‌کشی
– ارائه خدمات مهندسی، تفصیلی و خرید در ارتباط با پروژه‌های Piping
– تهیه مدارک مهندسی موردنیاز نظیر Overall Plot Plan، Unit Plot Plan، Piping Plan، Isometrics و یا اصلاح و تکمیل مدارک موجود براساس نیازهای اعلام شده از طرف کارفرما
– انجام محاسبات Pipe Stress جهت خطوط لوله Critical
– تهیه و یا به روز کردن Specification های کاربردی پروژه نظیر
Piping Material Specification ، Painting Specification ، Coating & Wrapping Specification, و ….
– تهیه نقشه‌های استاندارد A/G & U/G Piping
– تهیه لیستهای مختلف M.T.O. جهت پروژه‌های لوله‌کشی

۵- خدمات مهندسی مکانیک
– انجام مطالعات امکان‌سنجی و بررسی پروژه‌های پیشنهادی از طرف کارفرما جهت بخشهای استاتیک شامل Heat & Mass Transfer، Pressure Vessels و Rotary Equipment
– ارائه خدمات مهندسی، تفصیلی و خرید در ارتباط با پروژه‌های مکانیک
– تهیه مدارک مهندسی موردنیاز نظیر داده برگهای تجهیزات مختلف به انضمام نقشه‌های اولیه موردنیاز
– تهیه و ارائه Specification های موردنیاز در رابطه با H & M، PV و RE
– انجام محاسبات موردنیاز جهت طراحی Shell & Tube Exchangers و Pressure Vessels

۶- خدمات مهندسی سیویل سازه
– ارائه خدمات مهندسی پایه، تفصیلی و خرید در ارتباط با پروژه‌های مربوطه
– تهیه مدارک مهندسی موردنیاز نظیر نقشه‌های Layout مربوط به Pipe Supports ، Pipe Racks،Platforms و دیگر نقشه‌های مربوطه جهت Stair Ways، Culverts، Retaining Walls، Buildings، Piling، Sump، Basin و …
– تهیه و ارائه Specification های موردنیاز در رابطه با سیویل و سازه