مدیران شرکت

مدیر عامل

علیرضا رستگاری

رشته تخصصی : برق و الکترونیک
سابقه مفید : ۴۲ سال
آدرس ایمیل : rastegari@parshassas.com

معاونت پشتیبانی

سید عیسی بدیعی

رشته تخصصی : برق و الکترونیک
سابقه مفید : ۳۵ سال
آدرس ایمیل : badiei@parshassas.com

مدیر امور تعمیر و نگهداشت / کالیبراسیون

بهنام آسمان رفعت

رشته تخصصی : برق و الکترونیک
سابقه مفید : ۳۶ سال
آدرس ایمیل : asemanrafat@parshassas.com

نمایش بیشتر

مدیر امور اتوماسیون صنعتی

محمدرضا معدلی

رشته تخصصی : برق و الکترونیک/ مدیریت اجرایی PMP / MBA (مدیر حرفه ای پروژه)
سابقه مفید : ۳۱ سال
آدرس ایمیل : moadeli@parshassas.com

مدیر امور نصب و راه اندازی

امید بلوری

رشته تخصصی : برق و الکترونیک
سابقه مفید : ۳۲ سال
آدرس ایمیل : bolouri@parshassas.com

مدیر امور فاوا

محمدحسن شهبازی

رشته تخصصی : مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات
سابقه مفید : ۳۱ سال
آدرس ایمیل : shahbazi@parshassas.com

مدیر امور مهندسی

مهدی رستگاری

رشته تخصصی : مکانیک ، MBA/PMP
سابقه مفید : ۱۸ سال
آدرس ایمیل : mrastegari@parshassas.com

مدیر امور HSE/QA

شهریار حیدری

رشته تخصصی : برق و الکترونیک
سابقه مفید : ۳۰ سال
آدرس ایمیل : heydari@parshassas.com

مدیر امور برنامه ریزی و کنترل پروژه

رامتین مهربان شهریاری

رشته تخصصی : صنایع / PMP
سابقه مفید : ۱۷ سال
آدرس ایمیل : shahryari@parshassas.com